FİNANS

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE KREDİ NOTU

Başlıca finansal kararlarımızı şekillendiren ve mali geleceğimizi belirleyen unsurlardan biri olan “Kredi Notu”, günümüzün finansal dünyasında vazgeçilmez bir rol oynamaktadır.

13 Minute
FİNANS

KOBİLER VE FİNANSMAN SORUNLARI

Açılımı “küçük ve orta büyüklükte işletmeler” şeklindedir. Türkiye’de birçok kurum tarafından tanımları yapılması nedeniyle özellikle AB ile iş birliği ve

9 Minute
FİNANS

FİNANSAL KAPİTALİZM

Kapitalizm Kapitalizm, genel itibariyle feodalizmin sona ermesiyle Batı dünyasında egemen olan ekonomik sistemi anlatmak için kullanılmaktadır. Öte yandan, orta çağ

5 Minute
FİNANS

DÜNYA’DA ETİK FİNANS UYGULAMALARI

Yatırımların performansı finansal açıdan bu yatırımları değerlendirmekle ölçülebilir. Etik yatırımcı ise, yatırım tercihlerini yatırımının sosyal ve çevresel etkileri yoluyla kendini

26 Minute