FİNANS

KİTLE FONLAMASI VE YÖNTEMLERİ

Çeşitli girişimleri finanse etmenin alternatif yolu olarak ortaya çıkmıştır. Temel olarak alternatif bir fon kaynağı olarak çekiciliği nedeniyle önemli ölçüde

11 Minute
İSLAMİ FİNANS

PARA VAKIFLARI

Osmanlı toplumuna özgü bir kurum olan para vakıfları, on beşinci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda sıkça rastlanan ve on altıncı yüzyılda önemli

11 Minute
İSLAMİ FİNANS

HOMO İSLAMİCUS

İslam ekonomisi etik ve ahlâki değerler üzerine bina edilmiş bir disiplindir. Bireysel çıkarlar toplumun kolektif çıkarlarından daha çok önemli değildir.

7 Minute
İSLAMİ FİNANS

İSLAMİ HİSSE SENETLERİ

Hisse senetleri, şirkete ortaklık sağlanmasını sağlayan ve bunun sonucunda da kâr-zarar elde edilmesine olanak sağlayan kıymetli evraklardır. Şirketlere ortaklığı temsil

7 Minute
İSLAMİ FİNANS

İSLAMİ BANKACILIK ÜZERİNE

Faizsiz bankacılığın geçmişi M.Ö. 2123-2081 yılları arasında Babil’de hüküm süren Hammurabi’ye kadar uzanmaktadır. Ünlü Hammurabi Kanunlarının 100-107. bölümleri ikraz (borçlanma)

10 Minute