İSLAMİ FİNANS

ETİK VE ETİK FİNANS

Etik finans kavramının tarihi, finansın tarihi kadar eskidir. Toplumsal dinamikler finansal ilişkilerin ahlâki temellere dayalı olması için baskı yapmıştır. Bu

26 Minute
İSLAMİ FİNANS

PARA VAKIFLARI

İslami ekonomi ve finans kaidelerinin özellikle Vakıf müessesi ile vücut bulduğu Osmanlı döneminde ise âhilik teşkilatları sosyal yardımlaşma ve karz-ı

12 Minute
İSLAMİ FİNANS

HOMO İSLAMİCUS

İslam ekonomisi etik ve ahlâki değerler üzerine bina edilmiş bir disiplindir. Bireysel çıkarlar toplumun kolektif çıkarlarından daha çok önemli değildir.

7 Minute