Hakkımda

Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde ilk ve orta öğrenimimi tamamladım. 1990 yılında girdiğim Marmara Üniversitesi İİBF- Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünde lisans eğitimini takiben, 1996 yılında profesyonel hayatıma başladım. Muhtelif bankalarda mali analiz uzmanlığı, pazarlama portföy yönetmenliği, krediler yöneticiliği, ülke masası yöneticiliği, ticari bankacılıktan sorumlu bölge müdür yardımcılığı görevlerinde bulundum.

Profesyonel Hayatım

Farklı sektörlerden birçok firmayı ziyaret edip, satış ve pazarlama ile kredi tahsis çalışmalarını yaptım.  Muhtelif yerlerde banka şubesi açılışları için fizibilite çalışmalarını yürüttüm.

Farklı sektörlerden muhtelif firmaların yatırım fizibilitelerini ve nakit akımlarının oluşturulmasını ve proje kredi değerliliğinin hesaplanması faaliyetlerini yürüttüm.

Özellikle kurumsal ve ticari bankacılık ürünleri üzerine çalışma fırsatım oldu.

Görev yaptığım bankalarda finansal analiz üzerine eğitimler verdim.

Bir dönem Cezayir’de bir Fransız Bankası bünyesinde Türk Masası Yöneticiliği yaptım.

Muhtelif firmalarda finans ve satış/pazarlama bölümlerinde yöneticilik yaptım. Bütün Türkiye sathına yayılmış bayi ağına satış, pazarlama ve nakit yönetimi çalışmalarını koordine ettim.

İlimiz Kayyum Yönetim Kurulu tarafından atanarak bir firmanın sevk ve idaresini yürüttüm.

Eğitim

Çukurova Üniversitesinde Avrupa Birliği Ekonomisi üzerine yüksek lisans yaptım.

Atatürk Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine ön lisans bölümünü bitirdim.

Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesinde Finans dalında doktora yaptım.

Tarih, Ekonomi, Siyaset Araştırmaları Derneği’nde ( www.tesadernegi.org ) Ekonomi Masası Direktörü ve yazarı olarak görev aldım.

SPK Lisanları

SPK Düzey 2 lisansı,

SPK Kredi Derecelendirme Uzmanlığı lisansı

SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansı sahibiyim.

Finans ve Bankacılık üzerine bilgi paylaşımı