FİNANS

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE KREDİ NOTU

Başlıca finansal kararlarımızı şekillendiren ve mali geleceğimizi belirleyen unsurlardan biri olan “Kredi Notu”, günümüzün finansal dünyasında vazgeçilmez bir rol oynamaktadır.

13 Minute