FİNANS

KİTLE FONLAMANIN 4 YÖNTEMİ

Kitle fonlama sistemi, girişimcilerin veya yeni fikre sahip bireylerin yeni projelerini ya da iş fikirlerini gerçekleştirmek için gereken sermayenin internet

7 Minute