İSLAMİ FİNANS

ETİK VE ETİK FİNANS

Etik finans kavramının tarihi, finansın tarihi kadar eskidir. Toplumsal dinamikler finansal ilişkilerin ahlâki temellere dayalı olması için baskı yapmıştır. Bu

26 Minute