İSLAMİ FİNANS

PARA VAKIFLARI

Osmanlı toplumuna özgü bir kurum olan para vakıfları, on beşinci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda sıkça rastlanan ve on altıncı yüzyılda önemli

11 Minute