İSLAMİ FİNANS

PARA VAKIFLARI

İslami ekonomi ve finans kaidelerinin özellikle Vakıf müessesi ile vücut bulduğu Osmanlı döneminde ise âhilik teşkilatları sosyal yardımlaşma ve karz-ı

12 Minute