EKONOMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Epistemolojik Olarak Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik, İngilizce “sustainability” sözcüğünün karşılığı olarak “daimî olma kapasitesi” ve “süreklilik arz etme” gibi ifadelere karşılık gelmektedir.

6 Minute