TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ 2022

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ 2022

Türk Bankacılık sektörü 2000’li yılların başından itibaren yapılan düzenlemeler ve genel konjonktürün de etkisiyle önemli bir büyüme ivmesi yakalamıştır. Sermaye yapıları ile güçlü bir görüntü sergileyen Türk bankaları yurtdışından önemli bankalarla ortaklıklar kurmuşlardır.

Bankacılık Sektörü Verileri

Türk Bankacılık Sektöründe Eylül 2022 dönemi itibarıyla,

 • 3 adet Kamu Sermayeli Mevduat Bankası
 • 8 adet Özel Sermayeli Mevduat Bankası
 • 21 adet Yabancı Sermayeli Mevduat Bankası
 • 16 adet Kalkınma Yatırım Bankası ve
 • 6 adet Katılım Bankası olmak

üzere toplam 54 banka faaliyet göstermektedir.

Eylül 2022 itibariyle Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergeleri;

 • Aktif büyüklüğü : 13.099.876 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 3.884.413 milyon TL artmıştır. Büyüme %42,2 oranında gerçekleşmiştir.
 • Krediler 6.835.941 milyon TL, menkul değerler 2.129.777 milyon TL’dir. Krediler Toplamı %39,5, Menkul Değerler Toplamı %44,2 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %2,28 olmuştur.
 • Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre %51,8 artışla 8.052.541 milyon TL olmuştur.
 • 2021 yıl sonuna göre özkaynak toplamı %66,5 artışla 1.188.813 milyon TL olurken, Eylül 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 286.170 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 • Dönem net kârının aktiflere oranı %2,18 olarak gerçekleşmiştir.
 • Ortalama özkaynaklara oranı ise %24,07 olarak gerçekleşmiştir.
 • Eylül 2022 döneminde kredilerin takibe dönüşüm oranı %2,38
 • Sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,83 seviyesinde bulunmaktadır.

Sermaye yeterliliği standart oranı, özkaynaklar toplamının kredi riskine esas tutarı, operasyonel riske esas tutarı ve piyasa riskine esas tutarı toplamında oluşan toplam riskin esas tutara bölünmesiyle bulunan yüzdesel değerdir. Bankalar almış oldukları riskler için regülasyonlar gereği belirli bir oranda öz kaynak ve bazı öz kaynak kalemlerini bulundurmak zorundadırlar. Bu minimum oranlar sermaye yeterliliği rasyoları (SYR) olarak adlandırılır.

Krizleri engellemek, banka müşterilerini korumak ve bankacılık sistemini sağlıklı işlemesini sağlamak amacıyla bankaların aldıkları risklere çeşitli kısıtlamalar getirilmiştir. Sermaye yeterlilik rasyosu da global bankacılık ve finans sistemine risk ölçümü ve değerlendirme esasları getirmek, etkin risk yönetimi ve piyasa disiplini oluşturmak amacıyla Basel kriterlerinin önemli bir parçasıdır.

Sermaye Yeterlilik Rasyosu hesaplaması için oldukça detaylı kriterler belirlenmiş olup rasyo  özetle aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

Sermaye Yeterliliği = Özsermaye / riskli varlıklar + piyasa riskleri + operasyonel riskler  şeklidedir.

Bankaların sermaye yeterlilik rasyosu için Basel II ile getirilen sınır %8’dir. Yani bir bankanın sermaye yeterliliği %8’in üzerinde olmalıdır. Ülkemizde, BDDK uygulamada bankaların sermaye yeterlilik rasyosunun %12 olmasını talep etmektedir .

Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel-II), bankaların sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) tarafından yayımlanan standartlar bütünüdür.

Türkiye’de halka açık olan on iki banka bulunmaktadır. Bu on iki banka dışında kamu sermayeli olarak halka açık olmayan bir tek T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vardır. Bu banka halihazırda aktif büyüklüğü ve karlılığı ile Türk Bankacılık Sektörünün en büyüğü durumundadır.

Bankacılıkta Halka Açıklık

Bunların dışında halka açık olmayan özel sermayeli mevduat bankaları (Anadolubank, TEB, Fibabank, Turkishbank gibi,), Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli bankalar (Burganbank, Odeabank, ING Bank gibi) ve katılım bankaları (Türkiye Finans, Kuveyt Türk gibi) bulunmaktadır. Halka açık olan bu on iki banka, sektörün olduğu gibi borsanın da en büyüklerini oluşturmaktadır. Bankacılık endeksi, BİST 100’ü sürükleyen ve yön veren endeks durumundadır.

Bankaların Finans Sektörü İçindeki Yeri

Türk Bankacılık Sektörü

Mevduat bankalarının aktiflerinin sektör içindeki payı yüzde 86, kalkınma ve yatırım bankalarının payı yüzde 7, katılım bankalarının payı ise yüzde 7 olmuştur. Kamu sermayeli mevduat bankalarının payı yüzde 37, özel sermayeli mevduat bankalarının payı yüzde 29, yabancı sermayeli mevduat bankalarının payı ise yüzde 20’dir.

Türk Bankacılık Sektörü 2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir