FİNANS

KİTLE FONLAMASI VE YÖNTEMLERİ

Çeşitli girişimleri finanse etmenin alternatif yolu olarak ortaya çıkmıştır. Temel olarak alternatif bir fon kaynağı olarak çekiciliği nedeniyle önemli ölçüde

11 Minute
FİNANS

KOBİLER VE FİNANSMAN SORUNLARI

Açılımı “küçük ve orta büyüklükte işletmeler” şeklindedir. Türkiye’de birçok kurum tarafından tanımları yapılması nedeniyle özellikle AB ile iş birliği ve

9 Minute
İSLAMİ FİNANS

PARA VAKIFLARI

Osmanlı toplumuna özgü bir kurum olan para vakıfları, on beşinci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda sıkça rastlanan ve on altıncı yüzyılda önemli

11 Minute
İSLAMİ FİNANS

HOMO İSLAMİCUS

İslam ekonomisi etik ve ahlâki değerler üzerine bina edilmiş bir disiplindir. Bireysel çıkarlar toplumun kolektif çıkarlarından daha çok önemli değildir.

7 Minute
FİNANS

DÜNYA’DA ETİK FİNANS UYGULAMALARI

Yatırımların performansı finansal açıdan bu yatırımları değerlendirmekle ölçülebilir. Etik yatırımcı ise, yatırım tercihlerini yatırımının sosyal ve çevresel etkileri yoluyla kendini

26 Minute
İSLAMİ FİNANS

İSLAMİ HİSSE SENETLERİ

Hisse senetleri, şirkete ortaklık sağlanmasını sağlayan ve bunun sonucunda da kâr-zarar elde edilmesine olanak sağlayan kıymetli evraklardır. Şirketlere ortaklığı temsil

7 Minute