EKONOMİ

KOBİLER VE FİNANSMAN SORUNLARI

Açılımı “küçük ve orta büyüklükte işletmeler” şeklindedir. Türkiye’de birçok kurum tarafından tanımları yapılması nedeniyle özellikle AB ile iş birliği ve

9 Minute
İSLAMİ FİNANS

PARA VAKIFLARI

Osmanlı toplumuna özgü bir kurum olan para vakıfları, on beşinci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda sıkça rastlanan ve on altıncı yüzyılda önemli

11 Minute
EKONOMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Epistemolojik Olarak Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik, İngilizce “sustainability” sözcüğünün karşılığı olarak “daimî olma kapasitesi” ve “süreklilik arz etme” gibi ifadelere karşılık gelmektedir.

6 Minute
EKONOMİ

ULUSLARARASI TİCARET

Uluslararası Ticaret Nedir? Uluslararası ticaret, tüm dünya ülkeleri arasında sermaye, mal ve hizmet alışverişinin uluslararası sınırlar veya bölgeler arasında değişimini

7 Minute
FİNANS

FİNANSAL KAPİTALİZM

Kapitalizm Kapitalizm, genel itibariyle feodalizmin sona ermesiyle Batı dünyasında egemen olan ekonomik sistemi anlatmak için kullanılmaktadır. Öte yandan, orta çağ

5 Minute
EKONOMİ

EKONOMİ NEDİR? NASILDIR?

Ekonomi bilimi, kapitalist anlayışa uygun olarak öğretildiği şekliyle, kişilerin ve toplumların, daha önceki nesiller ve doğa tarafından kendilerine sağlanmış olan

6 Minute
İSLAMİ FİNANS

HOMO İSLAMİCUS

İslam ekonomisi etik ve ahlâki değerler üzerine bina edilmiş bir disiplindir. Bireysel çıkarlar toplumun kolektif çıkarlarından daha çok önemli değildir.

7 Minute
FİNANS

DÜNYA’DA ETİK FİNANS UYGULAMALARI

Yatırımların performansı finansal açıdan bu yatırımları değerlendirmekle ölçülebilir. Etik yatırımcı ise, yatırım tercihlerini yatırımının sosyal ve çevresel etkileri yoluyla kendini

26 Minute